Logo U16Zestien gemeenten in de provincie Utrecht, de zogenoemde U16, waaronder Woerden, hebben afgesproken meer daklozen op te vangen. Tot nu toe ving de gemeente Utrecht de…

meeste daklozen en psychisch verwarde mensen uit de regio op.

De gemeenten gaan dat veranderen door deze groep buiten de stad op te vangen. Het is de bedoeling dat velen van hen terugkeren naar een zelfstandige woning in de eigen gemeente.

Om dit mogelijk te maken hebben de gemeenten afspraken gemaakt over samenwerking bij de herhuisvesting, deze lopen tot 1 januari 2020. Belangrijk is ook om een goede overdracht zoals van hulp bij de verhuizing, een uitkering of schuldhulpverlening regelen, al naar gelang de behoefte.