Logo Huissleutels1De gemeente Woerden heeft een toelichting gegeven op de afspraken die zij samen met vijftien andere Utrechtse gemeenten heeft gemaakt over de huisvesting van cliënten die…

uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen komen. Het gaat hierbij om inwoners die bijvoorbeeld dakloos zijn of psychische problemen hebben, maar waarvan het de bedoeling is dat ze uiteindelijk weer teruggaan naar een zelfstandige woning.

Om een goede overdracht en samenwerking te waarborgen zijn daarover afspraken gemaakt tussen de Utrechtse gemeenten. Dat kan zijn van hulp bij verhuizing tot en met een uitkering of schuldhulpverlening al naar gelang wat nodig en mogelijk is. Tot nu toe is Utrecht als centrumgemeente hiervoor verantwoordelijk geweest en werden veel cliënten opgevangen en begeleid in Utrecht.

In Woerden gaat het om ongeveer 4 à 5 inwoners per jaar voor wie huisvesting moet worden geregeld.