Logo ZorgNegen gemeenten waaronder Stichtse Vecht en Nieuwegein, stellen met subsidie een wijk-GGD’er aan. Dit is een zorgprofessional die lokaal de ‘zorg- en veiligheidsketen’ verbindt om te…

voorkomen dat personen met verward gedrag zichzelf of anderen schade berokkenen. Het aanwijzen van negen nieuwe gemeenten volgt op het aanstellen van een wijk-GGD’er in dertien andere plaatsen die eerder als proefgemeenten fungeerden.

Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) neemt het aantal politiemeldingen over kwetsbare personen of mensen met verward gedrag de laatste jaren toe. Zij veroorzaken overlast, maar hebben vooral een zorgvraag. Een wijk-GGD’er gaat in zo’n geval zo snel mogelijk op de persoon met verward gedrag af om escalatie te voorkomen. Dit blijkt een succesvolle werkwijze.

In 2019 volgen nog twee subsidierondes voor gemeenten die ook een wijk-GGD’er willen aanstellen.