De gemeente Woerden en tien andere Utrechtse gemeenten willen dat de provincie Utrecht hen ruimte geeft om woningen te bouwen. In een gezamenlijke brief aan het provinciebestuur vragen zij om de regie voor woningbouw zoveel mogelijk bij hen te laten.

De gemeenten hebben plannen om tot 2040 in totaal 25.000 woningen te bouwen op plaatsen die zich voor een belangrijk deel buiten de stads- of dorpskernen bevinden. Om dit te kunnen uitvoeren is de medewerking nodig van de provincie die momenteel aan tijdelijke omgevingsregels en een omgevingsvisie werkt. De gemeenten zijn bang dat die zo strikt worden, dat het lastig of onmogelijk wordt om de woningen te bouwen.

Volgens de briefschrijvers is er nu zo’n grote achterstand aan woningen dat nu een inhaalslag moet worden gemaakt. Daarbij moet het principe “lokaal wat kan, provinciaal wat moet” leidend zijn. Men rekent dan ook op werkbare regels.