Logo WerkDe gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Lopik, IJsselstein, Vianen en Nieuwegein willen de wijze waarop de sociale werkvoorziening is georganiseerd, veranderen. Dat hebben…

de zes gemeenten in een gezamenlijk persbericht bekend gemaakt. Na onderzoek blijkt dat een meerderheid van de zes colleges voorlopig kiest voor het in eigen hand organiseren van werk en detachering van werknemers volgens de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

De zogenoemde Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven wordt dan geleidelijk aan vervangen door een nieuw toekomstbestendig organisatiemodel.