Logo Enquete Als de democratie zo werkt kan de gemeenteraad wel met groot verlof. Met dat Twitterbericht regeert LijstvanderDoes op de enquête van STERK Woerden over een crematorium…

op begraafplaats Rijnhof. Volgens die enquête zou twee derde een crematorium op die plaats wel zien zitten. Van der Does zet z’n vraagtekens bij de conclusie dat een meerderheid van de bevolking voor is. Hij vraagt zich onder meer af hoe de mensen die aan de enquête deelnamen zijn geselecteerd.

Wout den Boer van STERK Woerden zegt dat mensen die vóór een crematorium op De Rijnhof zijn, met de uitslag van de enquête een stem hebben gekregen. Den Boer vindt dat eerst het bestemmingsplan moet worden afgemaakt en dat daarna pas een besluit over een crematorium moet worden genomen. De discussie moet volgens hem opnieuw worden gevoerd maar dan in een juiste volgorde: eerst het bestemmingsplan en daarna een voorstel voor een crematorium.