De gemeenteraad van Utrecht heeft moeite om de geheimhouding van stukken en debatten goed in te schatten. Dit is een conclusie van de Utrechtse rekenkamer.

Er is een gezamenlijk onderzoek geweest over de geheimhouding van stukken en debatten in de vier grote steden. In Utrecht bleven er 47 onderwerpen onder de pet. Volgens de Rekenkamer is het voor de individuele raadsleden moeilijk om een voorstel van het college tot geheimhouding goed te beoordelen.

De raadsleden zijn niet goed bekend met de geheimhoudingsregels en het ontbreekt ze aan handvatten om er goed mee om te gaan. In Utrecht worden stukken die geheim zijn gebleven wel geregistreerd. Minpuntje is dat dit register niet te vinden is op het internet.