De gemeenteraad van Woerden wil eerst de zorgvisie afwachten alvorens uitspraken te doen over de bouw op het terrein van het St. Antonius ziekenhuis. Dat bleek tijdens een debat over het veranderen van kantorenwijk Middelland naar een woonwijk.

In het debat is uitvoerig stilgestaan bij de wijze waarop B&W het gesprek met het ziekenhuis moet aangaan over de plannen voor het ziekenhuisterrein. De gemeenteraad wil de zorgvisie afwachten, voordat gestart wordt met onderhandelingen over eventuele woningen op het ziekenhuisterrein.

Het St.Antonius zou plannen voor woningen in de zorgsector op het terrein hebben. Of dit betekent dat het huidige ziekenhuispand wordt gesloopt is nog niet duidelijk.