Logo Victor Molkenboer De gemeenteraad van Woerden beveelt burgemeester Victor Molkenboer aan bij minister Ollongren voor een nieuwe ambtsperiode. Als de minister de aanbeveling…

overneemt wordt Molkenboer in februari van het volgend jaar benoemd voor een nieuwe termijn van zes jaar. De burgemeester van Woerden heeft de gemeenteraad laten weten voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.

Een vertrouwenscommissie uit de Woerdense gemeenteraad heeft de afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd. Naar aanleiding van die gesprekken heeft de gemeenteraad besloten Molkenboer aan te bevelen voor herbenoeming.