De gemeenteraad van Woerden vindt het onwenselijk dat boeren gedwongen worden hun bedrijf te moeten verplaatsten door wetgeving op gebied van stikstofreductie. Dat staat in een motie die door de raad is aangenomen. In de motie spreekt de gemeenteraad grote waardering uit voor het werk van de boeren.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de opdracht gekregen de mening van de raad bij Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht over te brengen. De provincie bepaalt uiteindelijk hoe de wetgeving inzake de stikstofreductie ingevuld gaat worden.

De raad benadrukt dat het niet zo is dat boeren geen aandeel zouden hoeven te leveren in het verminderen van de hoeveelheid stikstof. De motie was een initiatief van Inwonersbelangen.