Logo Gemeente Stichtse VechtIn de gemeente Stichtse Vecht legt gemeenteraadslid Ron Druppers van de partij Maarssen 2000 vanwege gezondheidsredenen zijn functie als raadslid tijdelijk neer. Druppers verzoek…

voor tijdelijk ontslag van 16 weken, is bij de Raad ingediend en zal na de eerstvolgende raadsvergadering in werking gaan. In diezelfde vergadering wordt zijn vervanger Riëtte Habes geïnstalleerd als waarnemend fractievoorzitter en wordt commissielid Arjan Kroon tijdelijk benoemd als raadslid.