Logo Energiebesparing1Een aantal samenwerkende gemeenten in Midden-Nederland waaronder Bodegraven-Reeuwijk, Schoonhoven en Vlist, beloven serieus werk te maken van energiebesparing.
De gemeentes in Midden-Nederland…

hebben samen met de Stichting Groene Hart een overeenkomst getekend waarin ze zich uitspreken om 1,5% energie te besparen en 13% energie te gebruiken die door middel van zonnepanelen of windmolens wordt opgewekt.

De gemaakte afspraken zijn vooral doelstellingen.
Directeur Bernt Feijs van de Stichting Groene Hart zegt tegen RPL dat de overeenkomst het karakter van een ambitie heeft en dat het niet om een afrekenbare doelstelling gaat.
Volgens Feijs is het van belang dat gemeentes rekening houden met het milieu. Als voorbeeld noemt hij de gemeente Woerden die op het gebied van veengrond naar nieuwe technieken zoekt, waardoor het veengebied wordt ontzien. Woerden maakt overigens geen deel uit van het samenwerkingsverband Midden Nederland.