Logo OpenOndernemers zijn niet allemaal blij met de verplichte verruimde openingstijden in Hoog Catharijne. Zij werden in november hiermee geconfronteerd doordat eigenaar Klépierre hen dit oplegde.

De PvdA Utrecht heeft op haar website aangekondigd samen met de ChristenUnie het college te vragen in gesprek te gaan met Klépierre. De partijen zijn bezorgd, dat de ondernemers geen keuzevrijheid hebben gekregen.

PvdA-raadslid Gadiza Bouazani sprak diverse ondernemers en trok haar conclusies. ‘Er zijn een heel aantal grote ketens die dit perfect kunnen organiseren en die dit ook graag willen.’, zegt het raadslid tegen DUIC. ‘Maar er zijn ook ondernemers en werknemers die het niet willen.’ Bouazani noemt in het interview geen namen van ondernemers, omdat zij aangaven zuinig te willen zijn op hun relatie met Klépierre.