Logo St Antonius WoerdenDe geplande actie van de actiegroep Zorg Dichtbij de Mens is voorlopig uitgesteld. De actie was op 7 november gepland maar wordt opgeschort omdat er toenadering is gezocht vanuit…

de zorgverzekeraar Achmea. Er is dan ook op korte termijn een gesprek gepland en het lijkt de actiegroep niet gepast om in dit stadium actie te gaan voeren. Mocht het gesprek met Achmea niet de gewenste resultaten opleveren dan prikken wij alsnog een datum voor een demonstratie bij Achmea.

Fractieleider van de SP Woerden, Wilma de Mooij, heeft deze actie niet willen ondersteunen. Zij hebben om die reden de samenwerking met de SP opgezegd.