Logo Handtekening Peter van den Berg en Jorden Hagenbeek hebben samen een boek geschreven als handleiding voor gemeenteraadsleden. Het boek “Zakboek raadsleden” is…

een gereedschapskist voor het betere raadswerk. Als fractie of raadslid komen zaken als procedures, vergaderingen, debatten, onderhandelingen op je af. Samenwerking binnen de gemeenteraad en de fractie, en het afleggen van verantwoording aan inwoners zijn taken waar een raadslid zich in moet bekwamen.

Het boek biedt lokale volksvertegenwoordigers handvatten bij de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden. Het bevat tips en een begrippenlijst van ervaren raadsleden, raadsgriffiers en bestuurders. Van den Bergs is raadslid in Waddinxveen en ambtenaar in Woerden/Oudewater en Hagenbeek is organisatieveranderaar.

Foto: Gemeente Oudewater
Commissaris van de Koning Willibrord van Beek neemt het Zakboek raadsleden in ontvangst van auteurs Peter van den Berg en Jorden Hagenbeek
36 zakboek