Logo Gert Jan SegersGert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, heeft bij zijn bezoek aan de woonzorgboerderij in Bodegraven de nieuwe naam van de boerderij Wierickehoeve bekend…

gemaakt. Hij overhandigde samen met lijsttrekker Kees Oskam het manifest ‘Waardig Ouder Worden’ aan wethouder Laura Leijendekkers. Ook was Manon Vanderkaa, directeur van de grootste landelijke seniorenorganisatie aanwezig.

De ChristenUnie zal zich de komende jaren o.a. inzetten voor de aanpak van eenzaamheid bij ouderen, een goede ondersteuning voor mantelzorgers, het realiseren van een lokaal Ouderenwoonakkoord en voor meer zorg op maat.