Momenteel vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Oud Reeuwijkseweg en is deze afgesloten. De omleidingsroute vindt nu plaats via de Nieuwdorperweg. Na verschillende klachten over het vastlopen van het verkeer op de Nieuwdorperweg zijn er al diverse maatregelen genomen. Zo zijn er een omleidingsroute voor vrachtwagens, attentieborden om afstand te houden en wisselplaatsen te gebruiken, verkeersregelaars, verwijzing voor verkeer van de Omloop om via de N207 te rijden.

Onlangs is de zaak besproken met VVN, verkeersadviseurs en hulpdiensten om eventueel tijdens de spitsuren éénrichtingsverkeer in te stellen. Hierover is negatief geadviseerd omdat dit een te zware belasting voor de aanwonenden zou betekenen. Verder lijkt de situatie zich te stabiliseren met de inzet van de verkeersregelaars. Door het vele extra verkeer zijn de bermen beschadigd. Daarom wordt er nu in de avonduren spoedonderhoud aan de bermen gedaan tot aanstaande vrijdagavond.