De vijf Lopikerwaard-gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Woerden hebben hun toekomst vastgelegd in de ‘Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 2040’. Dit hebben zij samen met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden gedaan.

Deze uitgangspunten helpen de afzonderlijke gemeenten bij het samenstellen van hun eigen omgevingsvisie. In 2040 willen de Lopikerwaard-gemeenten minimaal negenduizend woningen gerealiseerd hebben.

Ook is er voor alle overheden een rol weggelegd om samen met de boeren te werken aan een toekomstbestendige agrarische sector.

Verder wordt er ondersteuning gevraagd om o.a. bodemdaling af te remmen en voor verdere ontwikkeling van wandel- en fietspaden.

Foto: VVD Montfoort