Logo Maarsseveense PlassenRuim twintig bij de Oostelijke Vechtplassen betrokken overheden, bewoners, natuurorganisaties en ondernemers hebben de wens uitgesproken om een groot aantal…

problemen in dit gebied gezamenlijk aan te pakken. In een akkoord wordt de komende tien jaar gewerkt aan een kwaliteitsverbetering voor natuur, landschap, recreatie, toerisme en de leefomgeving.

Bestuurders van onder meer de provincie Utrecht, gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht, en natuurmonumenten hebben besloten om tot formele ondertekening van het gebiedsakkoord over te gaan. Dit gebiedsakkoord moet leiden tot een duurzame verbetering van natuur- en waterkwaliteit en zal een stimulans zijn voor de watersport- en recreatiesector.

Voor de financiering van het akkoord met de uitvoeringsprojecten is in totaal ruim 77 miljoen euro nodig.