Logo NatuurgebiedVoor de gemeenten Woerden en Oudewater is een gezamenlijke gedragscode Wet Natuurbescherming vastgesteld. Met deze gedragscode verplichten beide… gemeenten zichzelf om meer dan gemiddeld rekening te houden met beschermde flora en fauna. Hiermee is het aanvragen van een ontheffing bij werkzaamheden niet meer nodig. Dit bespaart tijd en geld bij het werken met kwetsbare soorten in de natuur, denk hierbij bijvoorbeeld aan het kappen van bomen waar een nest jonge vogels in zit. Het document bevat heldere richtlijnen. De gedragscode wordt vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken en treedt in werking op de datum van goedkeuring en is vijf jaar geldig.