In de gemeente Montfoort heeft afgelopen donderdag een grote handhavingsactie gehouden. De actie werd samen met de politie, omgevingsdienst Utrecht, het regionaal informatie- en expertisecentrum, Stedin en de Belastingdienst gehouden.

Bij de handhavingsactie is een aantal autobedrijven bezocht, de controle richtte zich vooral op de in- en export van auto’s met de daarbij behorende papieren. Daarnaast is gekeken of de elektriciteitsinstallaties aan de vereisten voldoen en de milieuregels in acht worden genomen.

Er zijn diverse overtredingen vastgesteld, in een enkel geval is direct opgetreden, andere overtredingen vergen nog nader onderzoek. Dit was de tweede integrale handhavingsactie binnen één jaar.