Logo Gemeente NieuwegeinIn Nieuwegein wil de gemeente beter zicht krijgen op wat er zich afspeelt op de industrieterreinen om toe te werken naar een gezond en veilig ondernemingsklimaat. De gemeente…

Nieuwegein, de Veiligheidsregio (brandweer), Stedin en de politie hebben daarom samen een achttal onaangekondigde controles uitgevoerd op industrieterrein Plettenburg en de Liesbosch.

Tijdens de controle van deze bedrijven is gekeken naar mogelijke ondermijning of overtredingen op het gebied van bestemmingsplan, milieu, bouwen, brandveiligheid, gebruik elektriciteit en dergelijke. De gemeente is tevreden dat, op een paar kleine overtredingen op het gebied van brandveiligheid, er geen grove overtredingen zijn geconstateerd.