Logo copenhagen consesusUtrecht is een van de vijfenzestig steden in Europa die zich verbind aan gezondheid en welzijn als belangrijke pijler voor stedelijke ontwikkeling. De stad is de eerste in Nederland die…

de Kopenhagen Consensus ondertekend heeft. De Consensus past in de ambitie van Utrecht om gezondheid centraal te stellen.

Europese steden kennen veel gezamenlijke gezondheidsdoelen, zoals het tegengaan van overgewicht bij kinderen, blootstelling aan luchtverontreiniging of armoede. Voorbeelden in Utrecht zijn onder meer de Utrechtse aanpak van overgewicht, de investeringen in fietsen, lopen en andere duurzame vormen van mobiliteit en ook de breed opgezette volksgezondheidsmonitor.