Deze week opent de GGD Hollands Midden een corona sneltestlocatie in Gouda in de St. Aloysius school. Hier kunnen alle medewerkers van het primair- en voortgezet onderwijs en de kinderopvang die werken in de gemeente Gouda zich laten testen. Dit zonder afspraak en voor aanvang van de werkdag, vanaf zeven uur.

Sneltestlocaties die de GGD eerder al had geopend, blijken in de behoefte te voorzien. Daarom wordt het aantal sneltestlocaties uitgebreid. Nu de scholen en kinderopvangcentra weer geopend zijn, staan medewerkers bij klachten regelmatig voor een dilemma. De quarantaine tot aan de testuitslag, betekent vaak weer een dag geen leraar voor de klas.

Het doel is dan ook om met de sneltesten direct duidelijkheid te geven over de besmettelijkheid. Hiermee draagt de GGD bij aan de continuïteit van het onderwijs en de kinderopvang.