De GGD Hollands Midden ontvangt telefoontjes van mensen die kwetsbaar zijn, maar nog geen uitnodiging voor vaccinatie hebben ontvangen. Mensen willen graag weten of het verstandig is dat zij zich laten vaccineren.

Op dit moment heeft de GGD nog geen antwoord op deze vragen. De GGD moet nog advies krijgen van de Gezondheidsraad over welke doelgroep welk vaccin toegediend krijgt. Pas daarna weet de GGD met welk vaccin mensen gevaccineerd worden en kan verder advies geven. Tot die tijd vraagt GGD Hollands Midden iedereen die nog geen uitnodiging voor vaccinatie heeft ontvangen te wachten met bellen.

Verder laat GGD Hollands Midden weten dat mensen die een uitnodigingbrief hebben ontvangen contact kunnen opnemen met de eigen huisarts.