Logo Groene Hart Ziekenhuis GoudaHet Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda heeft opnieuw het groene vinkje ontvangen. Dit keurmerk wordt toegekend aan ziekenhuizen die goede zorg bieden aan patiënten met…

kanker in het bloed of de lymfeklieren en wanneer er voldaan wordt aan negen voorwaarden, die zijn opgesteld door meerdere patiëntenorganisaties. Zo wordt er onder meer gekeken naar het zorgpad, de communicatie tussen de arts en patiënt en de persoonlijke begeleiding.

Keurmerken zoals het groene vinkje helpen patiënten de beste keuze te maken voor hun behandeling. Door de scores uit het onderzoek online beschikbaar te stellen, worden patiënten bewuster van wat zij mogen verwachten van de zorg en bewuster van de verschillen tussen de ziekenhuizen. Ook verwijzers en zorgverzekeraars kunnen deze informatie raadplegen.