Logo GildepoortjeNa 15 jaar zoeken naar een goede plek in de binnenstad van Woerden, bereikt het Gildepoortje vandaag zijn eindbestemming. Het monumentale bouwwerkje is van het stadserf…

overgebracht en wordt in de muur met hekwerk tussen het Stadsmuseum en de voormalige Mariaschool aan de Havenstraat ingemetseld.

In 2002 moest het historische bouwwerk uit het centrum verdwijnen vanwege de bouw van Hoochwoert. Het poortje is toen gedemonteerd en opgeslagen op het stadserf, met de bedoeling het ooit terug te plaatsen in de Woerdense binnenstad. Bij de zoektocht naar een nieuwe locatie zijn vele plekken de revue gepasseerd, maar geen bleek de eindstreep te halen. Nu is de definitieve bestemming dan eindelijk gevonden.

Zaterdag 9 september a.s. wordt het Gildepoortje officieel onthuld tijdens de Open Monumentendag.