Logo Progressief WoerdenProgressief Woerden vindt dat tijdens de jaarwisseling goed gedrag beloond moet worden en vandalisme afgestraft. De partij wil jongeren voor de keuze stellen. Veel gemeenten in…

het Groene Hart hebben veel schade tijdens de jaarwisseling. De kosten op de daders verhalen kost veel tijd en raadslid Loukmane Issarti van Progressief Woerden vindt dat dat anders moet kunnen. Als de jongeren de jaarlijkse vuurwerkoverlast en de vernielingen achterwege laten, is de gemeente bereid financieel te helpen bij het opknappen van bv een skatebaan.

Burgemeester Victor Molkenboer zegt in het AD het een sympathiek idee te vinden, maar zegt de noodzaak hiervan voor Woerden vooralsnog niet te zien. Progressief Woerden wil het plan op een later moment in de gemeenteraad aan de orde stellen.