Als blijkt dat het college van burgemeester en wethouders van Woerden wethouder Arthur Bolderdijk heeft geadviseerd zijn functie neer te leggen dan moet er een gesprek met de gemeenteraad plaatsvinden. Dat zegt Reem Bakker van WvD naar aanleiding van het door hem ingediende Wob-verzoek.

Met dat verzoek hoopt hij zicht te krijgen op de gang van zaken rond het aftreden van Bolderdijk. Hij vindt dat er door het college eerlijk met de gemeenteraad moet worden gecommuniceerd over wat er zich heeft afgespeeld na de vergadering waarin Bolderdijk een motie van wantrouwen overleefde en de raadszaal na afloop van de vergadering lachend verliet.

Afhankelijk van de uitkomsten van het Wob-onderzoek denkt Bakker de andere partijen er in mee te krijgen om over de gang van zaken met het college in debat te gaan ofwel een goed gesprek te voeren.

Luister hier het gesprek met Reem Bakker: