Het pand van GGZ-instelling Rivierduinen in Gouda krijgt een nieuwe bestemming. De locatie is gekocht door Janssen de Jong Projectontwikkeling en Van der Zwan Vastgoed.

Op termijn krijgt deze ruimte een mix van wonen en zorg. Janssen de Jong Projectontwikkeling en Van der Zwan Vastgoed willen in samenspraak met de buurtbewoners, zorgpartijen en gemeente Gouda invulling geven aan de ontwikkeling van de locatie. Een leefbaar woonmilieu voor alle doelgroepen in de wijk staat hierbij centraal.