Logo Gouda3Op donderdag 21 juni presenteert wethouder Thierry van Vugt in de Chocoladefabriek de Cultuurhistorische Basiskaart van Gouda. Dit is het digitale informatiesysteem waarin..

iedereen zelf via internet “het verhaal van de stad Gouda” kan reconstrueren. Hoe is de stad ontstaan? Wat is de relatie met het landschap, wat is de samenhang tussen de structuren en de stedenbouw en hoe passen het watersysteem en de bebouwing daarin?

Met deze Cultuurhistorische Basiskaart (CHBK) wordt samenhang in beeld gebracht en wordt duidelijk welke informatie al wel bekend is en welke juist nog niet. Er zijn themalagen die inzoomen op specifieke onderwerpen. Op dit moment zijn dat de thema’s: religie, handel en industrie en scheepvaart.