Gerard Kremers, intermediair Retail vastgoed binnenstad Woerden, heeft de gouden steekspeld gekregen, de gemeentelijke onderscheiding van Woerden. Dit gebeurde tijdens zijn afscheidsreceptie woensdagavond in het restaurant van het gemeentehuis.

Kremers heeft vanaf 2012 ervoor gezorgd dat leegstaande panden in de binnenstad weer een bestemming kregen. Hij heeft partijen bij elkaar gebracht en waar nodig advies gegeven. Op deze manier is de leegstand teruggebracht van 12 procent naar rond de 5 procent.

Kremers leidde veel nieuwe ondernemers rond door de stad Woerden. In de loop der jaren heeft hij een landelijk netwerk opgebouwd met alle relevante retail partijen.

Door goede samenwerkingen met lokale partijen zoals de vereniging Stadshart Woerden en vastgoedeigenaren heeft hij goede resultaten behaald en Woerden gebracht waar het nu staat met een goede combinatie van horeca en winkels.

Foto’s: Anno Visser