Ronde Veners kunnen gratis hun verkeerskennis opfrissen. Het is een initiatief van welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat en Veilig Verkeer Nederland. Onder leiding van een deskundige …

voorlichter van Veilig Verkeer Nederland wordt men in 2 sessies bijgepraat over de huidige verkeersregels en kunnen er vragen worden gesteld. Na afloop van de eerste sessie bestaat de mogelijkheid om een individuele praktijkles met een rijschool aan te vragen.

Deze cursus is bedoeld voor senioren en is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Utrecht. De bijeenkomst heeft een informatief karakter en het is dus geen examen. Deelname aan de theoriecursus is gratis. De kosten voor de praktijkles zijn voor eigen rekening.