De graven van Woerdense Knil-veteranen krijgen bijzondere status. De graven mogen door die status niet meer geruimd worden en de kosten van onderhoud zijn voortaan voor de gemeente.

Voor zover nu bekend gaat het om zo’n 60 graven. De volledige gemeenteraad steunt vanavond een motie van LijstvanderDoes waarin burgemeester en wethouders wordt opgeroepen met een voorstel te komen om de kosten die daar uit voortvloeien op te vangen. Het behoud van de graven moet een gebaar van respect naar de Molukse gemeenschap in Woerden zijn.

Woerden heeft een sterke verwevenheid met de oud Knil-veteranen. Zij en hun gezinnen kwamen begin jaren vijftig naar ons land, waaronder Woerden. Op de wijze waarop ze werden opgevangen bestaat veel kritiek. Onlangs nog deed burgemeester Victor Molkenboer van Woerden, samen met een aantal andere burgemeesters, een oproep aan het kabinet om te erkennen dat de wijze van ontvangst en opvang van Molukkers in Nederland,  onwaardig is geweest.