Logo geld muntjesVolgens de Rekenkamercommissie van Stichtse Vecht is de grip op externe inhuur verbeterd, maar kan het nog wel effectiever. Dit blijkt uit het rapport ‘Externe inhuur bij de gemeente…

Stichtse Vecht’, waarin onderzocht is of het beleid van de gemeente oor externe inhuur doelmatig en doeltreffend is. Het is onderzocht omdat de inhuur van externen een regelmatig terugkerend onderwerp in de gemeenteraad is en de inhuur voor gemeenten financieel en beleidsmatig van belang is.

Uit het rapport is gebleken dat Stichtse Vecht iets boven het landelijk gemiddelde zit, met de inhuur van externen. Dit komt doordat de gemeente een relatief kleiner ambtenarenapparaat heeft in vergelijking met andere gemeenten. Op den duur kan het in stand houden van een hoog ambitieniveau met een kleine formatie gaan knellen en kan dit leiden tot negatieve effecten, zoals oplopend ziekteverzuim en verloop van personeel. Het rapport wordt in mei 2018 door de raad besproken.