Logo Provincie Utrecht4In het onlangs verschenen rapport Horizon Utrecht 2050 wordt geschetst met welke uitdagingen en met welke maatschappelijke opdrachten de provincie de komende decennia te…

maken krijgt. Het rapport is samengesteld op basis van gesprekken met kenniscentra, belangenorganisaties, ondernemers, overheden en inwoners die gevoerd zijn tot en met mei 2018. De provincie duidt dit aan als een participatietraject.

Er is letterlijk in kaart gebracht welke wensen er zijn zodat de gevolgen daarvan bekeken kunnen worden. Wanneer er bijvoorbeeld tegengestelde belangen zijn of zich barrières voordoen, dan worden die als uitdagingen benoemd.

Het rapport legt verschillende factoren die al bekend zijn naast elkaar, zoals de verwachte groei van het aantal woningen met zo’n 157.000 tot 175.000 én de wens om natuurgebieden en erfgoed te behouden.