Logo SchoolbordEr is een groeiend tekort aan leerkrachten in de regio Midden-Utrecht. Werkzoekenden die als leerkracht basisonderwijs aan de slag willen, hebben steeds betere kansen op het…

vinden van werk. De vooruitzichten voor dit beroep worden steeds beter. De onvervulde vraag loopt vooral vanaf 2018 flink op. Het verwachte personeelstekort van leraren basisonderwijs is in het jaar 2020 voor de regio Midden-Utrecht vergelijkbaar met geheel Nederland.

Dit jaar is het aantal werklozen in het basisonderwijs met 30 procent gedaald in deze regio. Alle leeftijdsklassen profiteerden van de daling van de lopende WW-uitkeringen, behalve de groep 60 jaar of ouder. Een belangrijk deel van de WW-uitkeringen gaat naar 50-plussers.