Bewoners van gemeente De Ronde Venen gaan aan de slag met vijf plannen voor een groenere en aantrekkelijkere leefomgeving.

De gemeente doet mee aan het provinciale programma Groen in de Buurt, waarbij inwoners meehelpen om de leefomgeving te verbeteren. Daarbij krijgen zij op hun beurt weer hulp van de gemeente, de provincie en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

De vijf plannen draaien om vergroening, oeverbeplanting en het realiseren van bloemenweides verspreid over De Ronde Venen. Meedoen kan door u aan te melden bij de contactpersonen van de plannen, die te vinden zijn via de website van de gemeente De Ronde Venen.

https://gemeente.derondevenen.nl/Bestuur_en_organisatie/Actueel/Nieuws/Archief_Nieuwsberichten/Nieuwsberichten_2021/De_Ronde_Venen_wordt_groener_en_aantrekkelijker