De provincie Utrecht heeft ingestemd met de bouw van 225 woningen in De Maricken, Wilnis. Onderzoek naar en berekening van de stikstofuitstoot tijdens de bouwfase toont aan dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen belemmering vormt.

Dankzij dit groene licht gaat de bouw deze maand van start. In mei legde de Raad van State de verplichting op om alle projecten die tot een toename van stikstof- ammoniakuitstoot kunnen leiden opnieuw te beoordelen.

Voor De Maricken betekende dit vertraging in de planning voor deelgebied 4 en 5. De 125 woningen in deelgebied 4 zijn al verkocht. De 100 woningen in deelgebied 5 gaan begin 2020 in de verkoop.