Vanaf schooljaar 2021-2022 gaat het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden weer met LIVE watereducatie van start. Docenten kunnen het waterschap benaderen voor gastlessen in de klas, veldlessen op locatie en opdrachten voor projecten.

Ook zijn er weer mogelijkheden voor snuffelstages, jeugdbestuurder worden of een waterschapper live interviewen. Door de verplichte lockdown is er ervaring opgedaan met online gastlessen en expertmeetings op scholen. Deze nieuwe vorm van watereducatie houdt het waterschap paraat voor wanneer de omstandigheden daarom vragen.

Vanwege het coronavirus en de strenge maatregelen is het nog niet mogelijk om excursies naar een rioolwaterzuivering of gemaal te boeken.