Logo Ferm WerkFerm Werk doet mee aan het experiment ‘Weten wat werkt’. Het experiment wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Utrecht en is bedoeld om het effect van minder regels…

in de bijstand te onderzoeken. De stad Utrecht wilde hiermee al in het voorjaar starten maar moest eerst de regels aan te passen zodat er geen gevolgen voor de bijstandsrechtigden zou zijn. W

ethouder Victor Everhardt van de gemeente Utrecht zegt blij te zijn dat het experiment definitief doorgaat. In februari 2018 start de werving van deelnemers aan het experiment.