Logo SchoffelIn de Energiewijk De Tol in Vleuten is afgelopen weekend door een grote groep bewoners uitvoering gegeven aan het Wijkgroenplan Vleuten – De Meern. In 2014 heeft een informatieavond…

geleid tot een groene golf in de straten de Grauwert tot en met de Swaan. Na inventarisatie van de wensen van bewoners zijn ruim dertig plantvakken aangepakt. Dit jaar is er goedkeuring gegeven door de gemeente Utrecht voor uitvoering van het Wijkgroenplan.

Rineke Sloetjes, bewoonster in De Tol zegt enthousiast te zijn over de positieve energie die dit in de wijk teweegbrengt, het plan draagt bij aan samenwerking en menselijk contact met de buren. De begeleiding van het plan is gedaan door Hans Booij van Ruimte voor Advies.