Het gaat niet goed met de boerenlandvogels in het Groene Hart. Dit is de conclusie van onderzoek door het  CBS EN het Sovon Vogelonderzoek Nederland (Sovon).

Nederland heeft een internationale plicht om te rapporteren hoe het met de natuur gaat, Dat ligt vast in allerlei verdragen en vogelrichtlijnen aldus Tom van der Meij, statistisch onderzoeker bij de natuurstatistieken van het CBS.

Het minder worden van boerenlandvogels heeft onder andere te maken met de veranderingen in agrarisch landschapsbeheer, en in de flora en fauna rondom het boerenland. Ook de versnelde en diepere ontwatering van weilanden en akkers is een reden voor het minder worden van de boerenlandvogels.