Logo HandtekeningIn het Groene Hart is het convenant ‘Groene Hart gaat voor duurzaam beton’ ondertekend. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen gaan in samenwerking met…

bedrijven beton duurzamer inkopen en verwerken. Daarnaast scheiden ze bij sloopprojecten het vrijkomende beton uit stoepen, wegen en gebouwen. Door hergebruik van het beton wordt bespaard op de winning van zand en grind, en

wordt ook de CO₂-uitstoot aanzienlijk verminderd. De partijen die het convenant ondertekenden willen als het ware de betonketen sluiten en er op die manier voor zorgen dat afval juist grondstof wordt. Het convenant ‘Groene Hart gaat voor duurzaam beton’ is niet alleen ondertekend door de genoemde gemeente, maar ook door de Goudse Betonmortel Centrale en Aannemingsbedrijf Van der Meer.