Logo Stichting Groene Hart Als de plannen voor aanleg van een oostelijke randweg bij Woerden serieuze vormen gaan aannemen, keert de Stichting Groene Hart terug op de barricaden om…

de weg tegen te houden. In RPL Actueel zei directeur Bernt Feijs van de Stichting Groene Hart dat aanleg van een oostelijke randweg zoals door de LijstvanderDoes voorgesteld, aantasting van het landschap betekent. Onder meer een boerderijenstrook langs de Oude Rijn zou er onder lijden.

Feijs zegt niet te begrijpen dat een groene politicus als Jaap van der Does en Chris van Iersel die altijd over bijtjes praat, met een plan voor het asfalteren van een oostelijke randweg komen.

oosterlijke randweg