Een aantal gemeenten in het Groene Hart, waaronder Woerden, wil dat de aanvliegroutes van Schiphol naar over zee verlegd worden. De gemeenten vinden dat de hinder die Schiphol veroorzaakt niet nog groter mag worden. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is nadrukkelijk om aandacht gevraagd voor de inwoners van het Groene Hart.

Volgens de bestuurders van deze gemeenten hebben de vliegroutes over hun gebied effect op de gezondheid van de inwoners. Die zijn in een aantal gevallen al jarenlang blootgesteld aan vliegtuiglawaai en luchtvervuiling, hetgeen kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Ook komt volgens hen de noodzakelijke nieuwbouw in de Randstad in het geding door de toenemende geluidshinder van het vliegverkeer en aantasting van de leefbaarheid.

Men wil dat de verantwoordelijke ministeries op het gebied van ruimtelijke ordening, woningbouw en luchtvaart dit probleem gezamenlijk aanpakken.