Logo Utrechts LandschapHet Utrechts Landschap geeft tien groene tips voor de coalitieprogramma’s van de Utrechtse gemeenten. De onderhandelingen over de coalitieprogramma’s zijn in volle gang.

Volgens het Utrechts Landschap is dit een perfect moment om de plannen van de Utrechtse gemeenten voor de komende vier jaar een stukje groener te maken. Een aantal raadsleden vroeg aan Utrechts Landschap om input voor hun coalitieprogramma. Utrechts Landschap noemt nu tien punten. Zo kan een nieuwe coalitie icoonsoorten gaan beschermen.

De provincie Utrecht heeft voor 41 bijzondere en zeldzame soorten een belangrijke betekenis. Bescherming van deze soorten heeft ook positieve effecten op vele andere soorten en hun leefgebieden. Een ander voorbeeld is het in stand houden van landschapselementen zoals houtwallen, bosjes en poelen.