Logo FietspadDe status van de straat Groenendaal in Harmelen wordt omgezet van een geslotenverklaring naar een (brom)fietspad waarbij tractoren toegestaan zijn. In de huidige situatie…

is de Groenendaal gesloten voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd tractoren. In de praktijk blijkt dat toch regelmatig motorvoertuigen (niet zijnde tractoren) gebruik maken van deze weg om naar en van de Rondweg te rijden. Het sluipverkeer kan voor de (brom)fietser voor onveilige situaties zorgen.

Fysiek afsluiten is niet mogelijk omdat landbouwverkeer wel van deze weg gebruik moet blijven maken. Door de status te wijzigen in een (brom)fietspad verwacht de gemeente dat automobilisten waarschijnlijk minder geneigd zullen zijn om over een (brom)fietspad te rijden.

Naast de bebording wordt aan de uiteinden van de Groenendaal een inritconstructie aangebracht, zodat het gemotoriseerde verkeer ontmoedigd wordt om het fietspad op te rijden.