Logo FietsrouteDe Groenendaal in Harmelen wordt omgevormd tot fietspad. De weg verbindt de Potterskade met de Raadhuislaan. De maatregel moet ervoor zorgen dat autoverkeer de weg niet als sluiproute…

gebruikt. Landbouwvoertuigen mogen wel over de Groenendaal blijven rijden.

Het omvormen tot fietspad gebeurt na overleg met omwonenden en Veilig Verkeer Nederland, afdeling Harmelen. De weg is sinds de openstelling van de randwegen rond Harmelen verboden voor alle motorvoertuigen behalve tractoren, maar dat verbod wordt veelvuldig genegeerd. Omwonenden hebben daar over geklaagd.

De werkzaamheden om van de weg een fietspad te maken starten morgen.