In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseert de Woerdense afdeling van GroenLinks een aantal online bijeenkomsten over inhoudelijk spannende thema’s. Op 24 februari gaat het over biomassa met als spreker Jelmer Vierstra, programmaleider circulaire economie bij Natuur en Milieu en raadslid voor Progressief Woerden.

Biomassa is alle materiaal dat afkomstig is van planten die recent gegroeid en geoogst zijn. In potentie is biomassa vriendelijker voor het klimaat dan fossiele alternatieven. Aan de andere kant kennen land- en bosbouw ook negatieve milieuaspecten. Ook is biomassa niet onbeperkt beschikbaar.

Bij de online meeting wordt meer informatie gegeven en gediscussieerd over waarom grootschalige inzet van biomassa als alternatief voor duurzame energie geen goed idee is.